BLZName der BankPLZ / OrtBIC/Swift-Code
73090000Volksbank Neu-Ulm -alt-89212 Neu-UlmGENODEF1NUV